Mozambiko metikalis MZN

Mozambikometikalisyra oficialusMozambikopiniginisvienetas.Šį piniginį vienetą išduodaMozambikocentrinisbankas.Vienasmetikalisyra padalintasį 100sentavų. Apyvartojenaudojami20, 50, 100,200,500, 1000nominalų banknotai ir½,1,5,10metikaliomonetos.

Mozambikometikalisir istorija

Pirmasismetikalisįvestas 1980 metais. 2005 metaismetikalispatyrėdidėlęinfiliacijąir buvo perkainuotas , o kiek vėliau Mozambiko valiuta tapo Zimbabvės doleris.Metikalisbuvo sugrąžintas 2006 metų vasarą, o 2012 metais išleista nauja pinigų seriją.

Mozambikometikalisir įdomūs faktai

Antrosiosmetikalioserijos metu buvo atsisakytasentavųdėl per didelės ekonominės krizės. Visussentavusiš žmonių supirko Mozambiko centrinis bankas.

Mozambiko metikalis MZN santykis su EUR pagal šios dienos Lietuvos banko nurodytą kursą. Norėdami suskaičiuoti spauskite nuorodą.


metikalio kursas