Kaip rašyti eurus?

Koks EURO simbolis?

Simboliai – euro €, svaro ₤, dolerio $ – kartais pavartojami praktiniais arba stilistiniais sumetimais. Anglų kalba jie dažniau vartojami prieš skaitmenis, bet lietuviškame tekste jie vartotini po skaitmenų ir tarpo, pvz.: 250 eurų arba 250 EUR.

Koks EURO sutrumpinimas?

Kalbos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. posėdyje nutarta teikti euro santrumpą – Eur (plg. pavadinimo litas santrumpa – Lt). Prireikus galima vartoti tarptautinį kodą EUR arba simbolį €.

Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati – ct (be taško). Pereinamuoju laikotarpiu, kol apyvartoje bus ir lito centai, ir euro centai, galima terpti žodį ar santrumpą, pvz.: 2 euro centai, 2 euro ct, 2 Eur ct.

Atkreiptinas dėmesys, kad santrumpa, kodas ar simbolis vartojami po skaitmeninės raiškos (darant tarpą), pvz.: 250 eurų, 250 Eur, 250 EUR, 250 €.

Euras € klaviatūroje

PC, Linux: Ctrl + Alt + E arba Alt + 0128
MAC: Option (Alt) + Shift + 2 (U.S. klaviatūros išdėstymu)
Linux (Archlinux) dešinys ALT + E (su lietuvišku klaviatūros išdėstymu)
-->