SporeSpore − 2008 m. kompiuterinis žaidimas, evoliucijos strateginis simuliatorius, skirtas AK, Mac OS X bei iPhone. Žaidimą sukūrė „Maxis“, kūrėjų komandos vadovas Will Wright. Šis žaidimas pasižymi labai didele žaidimo laisve, kadangi žaidėjo valdomi gyvūnai ar civilizacija gali tobulėti pasirinkta linkme. Žaidime nėra konkretaus galutinio tikslo. Spore žaidime simuliuojama evoliucija nuo mikrobinio lygio iki galaktinės civilizacijos. Dažnai apibūdinamas kaip „dievo žaidimas“, kadangi žaidėjas tampa dievu ir kuria gyvus organizmus nuo pagrindų.


> Spore kodai:

Kad aktyvuotumėte konsolę, paspauskite Shift+Ctrl+C, tada veskite sekančius kodus:

moremoney - adds 1.000.000 spore bucks.
addDNA - adds DNA point to spend in creature mode.
refillMotives - Replenish depleted health and other motives.
unlockSuperWeapons - Unlock all superweapons for your Civilization type.
spaceCreate - Unlock and recharge all Space mode creation tools.
Killallhints - Removes all hints.
help - Explains action and usage of a command.
Quit - Exit to Windows.
capturePlanetGIF - Save spinning GIF image of your planet to AnimatedAvatars directory.
freeCam - Toggle Free Camera mode.
help [command] - Explains action and usage of a command.
setConsequenceTrait - Set consequence trait.
SetTime [1-24],[0-59] - Set time of day at the Avatar's position.
toggleCaptureUI - Toggle display of user interface in screenshots.
styleFilter -filmNoir - Toggle monochrome background and creatures (1).
styleFilter -oilpaint - Toggle oil painting background and creatures (1).
stylefilter -none - Reset view to normal.
styleFilter -microscope - Microscope visual style.
styleFilter -norainbows - No rainbows visual style.
styleFilter -nextgen - Next generation visual style.
Killallhints - Removes all hints.
pauseUIVisible - Toggle drawing pause frame.
option - List options.
prop - Display and modify properties.
clear - Clear console window.
levels - Level cheats.
levels -unlock - Unlock all phases.
history - List previous commands.
movie - Video cheat.
blocksmode - Turns creatures into their blocky representations.

Pastaba: kodų panaudojimas užblokuos 'achivements' gavimą tam tikroje planetoje.

> Patarimai:

Easter Eggs: Spinning Will Wright's Head:

In spore creature creator you can click on the galaxy to view it. Then zoom out and start spinning the galaxy. After a few seconds Will Wrights head will come spinning out.

Menu background:

When you start up Creature Creator, there is a galaxy in the background, you can right-click and spin it around and rotate it.

Consequence trait names:

Use one of the following entries with the
setConsequenceTrait [trait name] code.

cell carnivore
cell_herbivore
cell_omnivore
creature_aggressive
creature_social
creature_mixed
tribe_aggressive
tribe_social
tribe_mixed
civ_military
civ_economic
civ_religious
space_bard
space_ecologist
space_zealot
space_diplomat
space_scientist
space_trader
space_shaman
space_warrior
space_wanderer
space_knight
-->