NEMOKAMI PINIGŲ PAVEDIMAI Į LIETUVĄ

Half-Life 2: Episode TwoHalf-Life 2: Episode Two – originaliojo „Half-Life 2“ papildymas, išleistas 2007 m. spalio 10 d. Šiame žaidime žaidėjas tęsia Gordono Freemano nuotykius jau po antrosios žaidimo dalies istorijos.

Kodai:

Norėdami naudoti kodus, pirmiausia turėsite paredaguoti vieną failą.
Su teksto redaktoriumi atsidarykite "ep2cfgconfig.cfg"
failą, esantį žaidimo direktorijoje. Tada pakeiskite "con_enable" linijos skaičių į "1".

Žaidimo metu atsidarykite konsolę su ~ ir įveskite 'sv_cheats 1', kad aktyvuotumėte kodų režimą.

Disable cheat mode - sv_cheats 0

Toggle enemy artificial intelligence - ai_disable

Toggle Buddha mode, damage does not result in death - buddha

Spawn airboat - ch_createairboat

Spawn jeep - ch_createjeep

Toggle God mode - god

Lose indicated number of health points - hurtme

All weapons and ammunition - impulse 101

Wireframe mode - mat_wireframe 1

No clipping mode - noclip

Toggle ignored by enemies - notarget

Display damage done to enemy in wireframe mode - r_modelwireframedecal 1

Allows no clipping while game is paused - sv_noclipduringpause 1

Unlimited auxiliary power - sv_infinite_aux_power 1

Set gravity; default is "600" - sv_gravity

Shows trigger brushes when set to 0 - showtriggers 0

Bind key to console command - bind

Toggle display of frame rate and filename of current map- cl_showfps

Toggle current position and angle display - cl_showpos

Toggle crosshair - crosshair

Display current positional co-ordinates - getpos

Spawn item, one time only - give

Save screenshot to "episodicscreenshots.[number]" - jpeg

Commit suicide - kill

Load indicated map to a specific map - map

List map names - maps *

Level performance tools - perfui 1

Play back existing demo - playdemo

Records a demo of your game - record

Reload current save file - reload

Restart the current level - restart

Set view direction - setang

Set position on the map - setpos

Shake your character - shake

Stop demo recording - stop

Spawn names:

Use one of the following entries with the npc_create code:

Alyx - npc_alyx
Antlion - npc_antlion
Antlion Guard - npc_antlionguard
Barnacle - npc_barnacle
Barney - npc_barney
Breen - npc_breen
Ceiling Turret - npc_turret_ceiling
City 17 Citizen - npc_citizen
Combine Dropship - npc_combinedropship
Combine Gunship - npc_combinegunship
Combine Helicopter - npc_helicopter
Combine Metrocop - npc_metropolice
Combine Scanner - npc_cscanner
Combine Soldier - npc_combine_s
Crab Synth - npc_crabsynth
Crow - npc_crow
Dog - npc_dog
Eli - npc_eli
Fast Headcrab - npc_headcrab_fast
Fast Zombie - npc_fastzombie
Father Gregori - npc_monk
Floor Turret - npc_turret_floor
Gman - npc_gman
Headcrab - npc_headcrab
Headcrab Launcher - npc_launcher
Ichthyosaur - npc_ichthyosaur
Kleiner - npc_kleiner
Manhack - npc_manhack
Mortar Synth - npc_mortarsynth
Mossman - npc_mossman
Pigeon - npc_pigeon
Poison Headcrab - npc_headcrab_poison
Poison Headcrab - npc_headcrab_black
Poison Zombie - npc_poisonzombie
Rollermine - npc_rollermine
Seagull - npc_seagull
Stalker - npc_stalker
Strider - npc_strider
Vortigaunt - npc_vortigaunt
Zombie - npc_zombie
Zombie without legs - npc_zombie_torso
Zombine(Combine Zombie) - npc_zombine